Wie zijn wij

Wij zijn basisschool de Es!

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend. Zij willen de wereld om hen heen ontdekken en begrijpen. Kinderen hebben behoefte aan een duidelijke, liefdevolle en rijke leeromgeving, waarin zij vol zelfvertrouwen op ontdekkingstocht durven te gaan en de ruimte krijgen om te ontdekken en te ontwikkelen. 
Kinderen hebben allemaal een eigen karakter met eigen interesses en talenten. Wij zien de meerwaarde in de verschillen de tussen alle kinderen en helpen ze hun leervaardigheden en talenten te ontwikkelen. 
 
Kinderen ontwikkelen zich optimaal in een veilige en uitdagende leeromgeving waarin zij zich gewaardeerd, gerespecteerd en prettig voelen. Welbevinden en betrokkenheid zijn onze uitganspunten.  Het onderwijs op de Es is gericht op het proces. Wij besteden aandacht aan alle componenten van het leerproces. Dus niet alleen aan het uitvoeren van leeractiviteiten, maar ook aan het plannen, stellen van doelen, inzetten van vaardigheden en talenten en het evalueren van het leerproces en leerresultaat. De leerkrachten geven aanwijzingen, stellen vragen over het hoe en geven feedback. Hierbij maken zij een koppeling tussen het leerproces en de resultaten.  
 

Welbevinden

Welbevinden zegt iets over hoe het met je gaat. Welbevinden ontstaat wanneer:
- als de situatie tegemoet komt aan de basisbehoeften van het kind (relatie, autonomie en competentie)
- kinderen een positief zelfbeeld hebben (zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde)
- kinderen verbinding maken met zichzelf (leren omgaan met de eigen gevoelens)

Een hoog welbevinden is een voorwaarde voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling.
 

Betrokkenheid

Een betrokken leerling is geconcentreerd en gemotiveerd bezig. De tijd vliegt voorbij...
Kinderen worden betrokken als een activiteit aansluit bij hun belevingswereld en hun niveau en als het de nieuwsgierigheid prikkelt. Betrokkenheid zegt iets over hoe je het doet
Bij een hoge betrokkenheid zit de leerling op de grens van zijn mogelijkheden

Op de Es bieden wij thematisch onderwijs aan. Aan de hand van betekenisvolle activiteiten die worden aangestuurd door vragen en inbreng van de leerlingen werken wij schoolbreed aan een thema. Binnen een thema integreren we meerdere vakken. Zowel de basisvakken (rekenen, taal en Engels) als oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) en kunstzinnige oriëntatie (muziek, tekenen en handvaardigheid). Op jaarbasis werken we met een vijftal thema’s. Een thema duurt ongeveer 8 weken. Na iedere schoolvakantie starten wij met een nieuw thema.


Missie

Onze kernwaarden zijn: ontdekken, durven, doenDeze waarden vormen de basis van ons onderwijs en van de organisatie.
 
Ontdekken:     
Op basisschool de Es worden leerlingen uitgedaagd en gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn en zelf naar oplossingen en uitkomsten te zoeken met behulp van diverse bronnen.
 
Durven:           
Op basisschool de Es worden leerlingen gestimuleerd om hun ideeën uit te werken, waarbij ze constant feedback krijgen van de leerkracht en medeleerlingen op hun proces. Hierbij mag (moet!) een kind fouten maken.
 
Doen:              
Op basisschool de Es leren we leerlingen om volgens een plan te werken en hier op te reflecteren.
  
De quote op de muur in de entree van de Es is van Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Deze quote symboliseert de visie en de kernwaarden van de Es: niets is onmogelijk, als je er maar voor gaat. Wij willen onze leerlingen meegeven dat als je iets heel graag wilt en het niet lukt, je het echt nog een keer mag proberen. Je mag fouten maken, want daar leer je van!


Meer lezen? 

Dat kan in onze jaarlijkse schoolgids

De Es is een ambitieuze school; in ons schoolplan kunt u onze visie en missie lezen, aangevuld met al onze ambities voor de jaren 2023 - 2027. 
Cookie instellingen