MR

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Es wordt gevormd door ouders en leerkrachten. Deze MR toetst het beleid van het bestuur en het beleid van de school. Eén MR-lid vertegenwoordigt onze school in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); een overkoepelende raad voor de schoolvereniging, waarin alle veertien scholen zijn vertegenwoordigd.

Oudergeleding:
  • Marlies Olthuis
  • Maurice Hegeman
  • Ylone van den Berg
Personeelsgeleding:
  • Nils Brok
  • Chantal Visser
  • Petra Dubbink
Cookie instellingen