Taxonomie van Bloom

   
TAXONOMIE VAN BLOOM
Sinds dit schooljaar gebruiken we per thema minimaal 1 keer de taxonomie van Bloom binnen ons onderwijs. De taxonomie van Bloom is een van de meest gebruikte manieren om opdrachten op verschillende niveaus uit te werken.
De taxonomie van Bloom onderscheidt zes niveaus: onthouden, begrijpen, toepassen, evalueren, analyseren, creëren. De eerste drie niveaus van Blooms taxonomie worden ook wel lage orde vragen genoemd, de laatste drie niveaus worden hogere orde vragen genoemd.
Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op:
  • Stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken
  • Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
  • Ontlokken van discussie
  • Stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie
Lagere orde vragen zijn vragen die een beroep doen op onthouden, begrijpen en (deels) toepassen. Dit type vragen is geschikt voor:
  • Evalueren van de voorbereiding en het begrip van leerlingen
  • Herhalen en samenvatten van gegeven informatie

Beeldmateriaal / foto's

Veld leegmaken
Cookie instellingen